Icària no és una avinguda / Curatorial Clube

http://www.curatorialclube.com/Domenec

Localización/Location: Avenida Icaria, Barcelona
Artista/Artist: Domènec
Curador/Curator: Andrea Rodriguez Novoa
13.02.15

Icaria es una isla imaginada por el filósofo y socialista utópico francés Étienne Cabet en su libro « Voyage en Icarie »(1839), en el que muestra un modelo social antágonico al capitalismo. Uno de los seguidores catalanes de este proyecto icaria, será el ingeniero Ildefons Cerdá, autor del Ensanche barcelonés y que dió nombre a la Avenida homónima.
A las 12:30 de un sábado nos damos cita en el cruce de la Avenida Icària y la calle Marina de Barcelona. Recogemos algunas piedras en la inmediaciones y a las 13:00 empezamos un recorrido de la avenida hacia el Cementerio General de Barcelona, en Poble Nou. En el camino el artista distribuye trescientas fotocopias A4 en blanco y negro que versan:
« Icària no es una avinguda.
https://voyageenicarie.wordpress.com ».

Bajamos la Avenida de nuevo hasta el punto de origen observando las copias depositadas. Algunos papeles aguantarán ahí hasta un día laborable, otros se quedarán, algunos ya se han empezado a volar. Son las 15:15.

Icària no és una avinguda

Avinguda Icària, Barcelona, 2015

Curadora: Andrea Rodriguez Novoa
Curatorial Clube
13.02.15

Icària és una illa imaginada pel filòsof i socialista utòpic francès Étienne Cabet en el seu llibre «Voyage en Icarie» (1839), en el qual mostra un model social antagònic al capitalisme. Un dels seguidors catalans d’aquest projecte icarià, serà l’enginyer Ildefons Cerdà, autor de l’Eixample barceloní i que va donar nom a l’Avinguda homònima.

Ildefons Cerdà, admirador, més o menys en secret, de les idees utòpiques de Cabet, en record d’aquesta comunitat, en el seu Pla urbanístic de Barcelona —que en definitiva era una proposta igualitària— va preveure anomenar Avinguda d’Icària la via abans anomenada Camí del Cementiri del Poble Nou; fins i tot en alguns dibuixos i plànols assenyala tota una gran zona del Poble Nou sota el nom d’Icària.

···········

A les 12:30 d’un dissabte ens donem cita a la cruïlla de l’Avinguda Icària i el carrer Marina de Barcelona. Recollim algunes pedres al voltant i a les 13:00 comencem un recorregut per l’avinguda cap al Cementiri General de Barcelona, al Poble Nou. Durant el recorregut l’artista distribueix tres-centes fotocòpies A4 en blanc i negre amb el text:

« Icària no és una avinguda.
https://voyageenicarie.wordpress.com ».

Després, vàrem recórrer de nou l’avinguda fins al punt d’origen observant les còpies dipositades. Alguns papers aguantaran aquí fins a un dia laborable, fa vent i alguns altres ja han començat a volar. Són les 15:15.

After Landscape, Ciutats Copiades

A cura de Martí Peran

An Architektur / Joan Bennàssar / Jordi Bernadó / Stefanie Bürkle / Jordi Colomer / Scott Chandler / Domènec / Dan Dubowitz / Alejandro Fernández Mouján / David Goldblatt / Heidrun Holzfeind – Christoph Draeger / Luis Molina-Pantin / Blanca Muntadas – Octavi Rofes / Francesc Muñoz / Ramon Parramon / Andrea Robbins – Max Becher / Clarissa Tossin / Oriol Vilanova / Dave Wyatt.

Fabra i Coats – Barcelona Contemporary Art Centre

Monthly Archive:
febrer 2024
abril 2023
desembre 2022
novembre 2022
febrer 2022
octubre 2021
agost 2021
juliol 2021
juny 2021
maig 2021
gener 2019
desembre 2018
novembre 2018
octubre 2018
setembre 2018
juliol 2018
juny 2018
abril 2018
març 2018
febrer 2018
gener 2018
novembre 2017
octubre 2017
juliol 2017
juny 2017
maig 2017
abril 2017
febrer 2017
desembre 2016
novembre 2016
octubre 2016
juliol 2016
juny 2016
maig 2016
març 2016
novembre 2015
setembre 2015
agost 2015
juliol 2015
juny 2015
abril 2015
març 2015
febrer 2015
gener 2015
desembre 2014
novembre 2014
octubre 2014
setembre 2014
agost 2014
juliol 2014
juny 2014
abril 2014
març 2014
febrer 2014
gener 2014
desembre 2013
novembre 2013
octubre 2013
setembre 2013
agost 2013
juny 2013
maig 2013
abril 2013
març 2013
febrer 2013
gener 2013
novembre 2012
octubre 2012
setembre 2012
juliol 2012
juny 2012
maig 2012
abril 2012
març 2012
febrer 2012
gener 2012
desembre 2011
novembre 2011
octubre 2011
setembre 2011
agost 2011
juliol 2011
juny 2011
abril 2011
febrer 2011
gener 2011
desembre 2010
novembre 2010
octubre 2010
setembre 2010
agost 2010
juliol 2010
juny 2010
maig 2010
abril 2010
març 2010
febrer 2010
gener 2010
novembre 2009
octubre 2009
setembre 2009
agost 2009
juliol 2009
juny 2009
maig 2009
abril 2009
març 2009
desembre 2008
novembre 2008