Eriçó txec ( tres blocs d’habitatges socials)

2022

Fusta
120 x 120 x 120 cm
Peça única

L’eriçó txec és un obstacle de defensa antitanc format per barres metàl·liques angulars unides entre si.

L’eriçó és molt eficaç per evitar que les unitats cuirassades, els tancs, travessin una línia de defensa. Originàriament, els eriçons van ser utilitzats pels txecs a la frontera amb alemanya (d’aquí el seu nom) com a part d’un sistema de defenses fortificades construïdes precipitadament als inicis de la Segona Guerra Mundial. Els eriçons txecs van ser àmpliament utilitzats durant aquest conflicte, es fabricaven amb qualsevol peça metàl·lica o fins i tot amb rails de tren. També van demostrar ser extremadament eficaços en condicions de combat urbà, ja que una sola peça podia bloquejar un carrer sencer.

*******

A principis del segle XXI les utopies habitacionals de la Carta d’Atenes naufraguen per complet en les perifèries empobrides de les megalòpolis globals. La ciutat igualitària i justa imaginada per les utopies col·lectivistes o la ciutat pacificada somiada pels reformistes, la que permetria un flux «harmoniós» del capital, el treball i la vida domèstica, ha mutat en una distòpia suburbial d’escala mundial. Trencat definitivament el fràgil contracte entre el capital i el cos social, plena de guetos i murs, de fronteres, d’enclavaments i zones fortificades per als privilegiats, aquella ciutat somiada és avui un camp de batalla.

En l’assaig «Slouching towards dystopia: the new military futurism», publicat a Race & Class, Matt Carr analitza el fet que en els últims anys, els think tanks militars dels EUA i el Regne Unit han produït una sèrie d’informes que tracten d’imaginar les futures amenaces per a la seguretat d’Occident. Aquest nou futurisme militar veu amenaces a la forma de vida occidental que emanen dels conflictes per l’escassetat de recursos, les grans migracions i el creixement de les macrociutats fallides on el desordre social és un fet quotidià. Les fosques prediccions dels futuròlegs militars plantegen un escenari de guerra eminentment urbà, de lluita barri per barri, carrer per carrer, casa per casa i proporcionen una justificació per a la interminable guerra contra els desposseïts. Tal com afirma Mike Davis: «Per al Pentàgon s’han identificat les “ciutats fallides” dels països del Sud Global com “el camp de batalla clau del futur”».

Eriçó txec (tres blocs d’habitatges socials) es un prototipus per a l’autodefensa urbana.

* Eriçó txec (tres blocs d’habitatges socials) forma part de la col·lecció del  BPS22 Musée d’Art, Charleroi, Bèlgica.