ON Prat

El Prat de Llobregat, Barcelona, 2008 – 2009

ON Barcelona (Coordinació: Domènec, Pau Faus, Pere Grimau)

Col·laboració: Universitat de Barcelona

Exposició: ‘Observatori Prat’
Sala Muntadas, El Prat (Barcelona)

‘ON Prat’ va ser un projecte del col·lectiu ‘Observatori Nòmada Barcelona’. El treball va ser un encàrrec de la municipalitat local per analitzar l’impacte que les transformacions recents havien provocat en l’entorn d’aquesta població. El municipi del Prat es caracteritza per acollir les principals infraestructures de la ciutat de Barcelona, entre les quals hi destaquen l’Aeroport i gran part de la seva Zona Portuària. La presència d’aquests elements de gran escala, ha de conviure amb el paisatge deltaic del riu Llobregat, un entorn natural altament protegit.

La nostra anàlisi del lloc va començar amb una sèrie de recorreguts a peu. Caminar el territori exhaustivament és per nosaltres una eina summament eficaç per entendre, des de l’experiència directa, les seves principals característiques. Entre els mesos de novembre i abril, vam realitzar diversos recorreguts al voltant del municipi. Aquestes exploracions van comptar amb la participació d’estudiants del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona (UB).

La nostra presència contínua sobre el territori va acabar aportant-nos informació sobre el lloc. Vam detectar una gran dificultat a l’hora de caminar lliurement per l’entorn del Prat. La seva naturalesa hiper-especialitzada es traduïa en una infinitat de límits i obstacles que ens impedien el pas. D’altra banda, vam entendre que la topografia plana del paisatge requeria de continus elements verticals per observar, senyalitzar o publicitar. Arran d’aquestes interpretacions,vam generar dues línies de treball: ‘L’Arxiu el Prat’ (un recull d’imatges del territori) i la ‘Pròtesis el Prat’ (una acció-manifest sobre les característiques del lloc)

‘L’Arxiu el Prat’ va ser exclusivament fotogràfic i es va realitzar amb totes les imatges preses durant el recorreguts. Vam plantejar l’arxiu com la documentació d’un ‘moment present’ en un territori en constant estat de transformació. Algunes de les fotografies ens van servir també per subratllar els elements que vam considerar més representatius del lloc.

Finalment, l’acció ‘Pròtesis el Prat’ es va plantejar com una interacció amb l’entorn transitat. Vam decidir enfrontar-nos a les dificultats que havíem trobat a l’hora d’intentar caminar lliurement pel Prat. Per fer-ho, ens vam equipar d’una ‘pròtesi’, entesa com una extensió del cos que ens facilités la mobilitat i l’observació dins el territori. El complement ideal va resultar ser una escala abatible, fàcil de transportar i d’instal·lar. Vam recórrer de nou l’entorn de la ciutat, aquesta vegada equipats amb la ‘Pròtesi el Prat’. L’acció va voler ser un manifest: la pertinència de la nostra pròtesis evidenciava certes característiques del territori.