Voyage en Icarie

Viatge a Icària

Ingràvid, Figueres, 2012

Rètol pirotècnic i estructura de fusta, 840 x 300 x 150 cm.

Taula amb documents

Una producció d’Ingràvid.
Vídeo (2’43”) produït amb la col·laboració de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró.

Veure el vídeo:
http://vimeo.com/115176342

 

Viatge a Enlloc

Enlloc és, en la retòrica pròpia de la modernitat, l’espai de la utopia (del grec ou, “no” i topos, “indret”, literalment: “enlloc”). Sempre instal·lat enllà de l’horitzó, en un esdevenidor perpetu, irrealitzable. A meitat del segle XIX el filòsof francès i socialista utòpic Étienne Cabet va exposar les seves idees a Voyage en Icarie, una novel·la inspirada en la Utopia de Thomas More, i que planteja una futura societat justa i igualitària on no hi ha ni propietat ni moneda.

El projecte icarià va tenir un gran ressò en els ambients obreristes de Catalunya; un dels més destacats seguidors fou el figuerenc Narcís Monturiol.

El 1848, seguint la crida de Cabet, un grup d’expedicionaris, entre els quals n’hi havia alguns de catalans, partí cap a Texas per construir Icària; finalment l’efímera aventura resultà un tràgic fracàs.

La intervenció pretén restituir i “il·luminar” de forma poètica la memòria històrica d’uns fets i unes persones que en el s. XIX , en plena expansió del capitalisme salvatge, a més de lluitar per la millora de les condicions de vida, s’atreveixen a imaginar societats alternatives i intentar portar-ho a la pràctica.

Instal·lar a la Rambla de Figueres, a prop del monument a Narcís Monturiol, un rètol pirotècnic, text lluminós que il·lumina de manera efímera aquest intent utòpic: Voyage en Icarie.

En paral·lel es desplega una “petita biblioteca icariana”, un senzill display que reculli material, documents, textos, imatges, de l’aventura icariana, així com d’altres projectes utòpics de l’època i informació de col·lectius que avui intenten construir plataformes socials alternatives al sistema capitalista.

 

Més sobre Icària:
http://www.curatorialclube.com/Domenec