Zwalm Mailbox Project

Zwalm, Bèlgica, 2003

“Kunst & Zwalm 2003”

La regió de Zwalm té una estructura urbanística de cases unifamiliars amb jardí. Sorprèn la inexistència de cap construcció que reculli la tradició arquitectònica del segle XX. La majoria de les cases tenen una bústia que reprodueix una caseta tradicional idealitzada, similar a les dels contes infantils. Aquesta inexistència de rastres de la modernitat denota una profunda càrrega ideològica.

Amb la voluntat d’introduir un comentari irònic en aquest context, es van substituir algunes bústies tradicionals per models a escala de construccions racionalistes, com la Villa Savoia i la casa núm. 13 de Le Corbusier; la casa Steiner d’Adolf Loos i la casa Bolle de Eugeen Liebaut.

* La peça pertany a la Col·lecció del Museu de Teruel.