El rostre aliè

Montesquiu, Barcelona, 1994

Arquitectura de fusta instal·lada enmig de bosc del parc natural del Castell de Montesquiu.
260 x 488 x 122 cm.

El nom del projecte es manllevat del títol de la novel·la de l’escriptor japonès Kobo Abe.