Erased Land

05 /04 / 2016, ETSAV UPC Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.