Tierra Borrada

El martes 5 de abril de 2016 en la ETSAV Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.