The Motocarro in Ljubljana

TO NI MUZEJ. Mobilne konstrukcije na preži
ESTO NO ES UN MUSEO. Artefactos móviles al acecho
Slovenski etnografski muzej, 14. maj – 17. junij 2012. Ljubljana, Slovenia