roulotte:07

Editors: Xavier Arenós, Domènec, Martí Peran

ACM, Associació per a la Cultura i l’Art Contemporani

······························································································