Roulotte in Escola Massana

ESCOLA MASSANA CENTRE D’ART I DISSENY
Dijous dia 5 de desembre del 2013
a les 11:30 h a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de:
DOMÈNEC (artista visual)

amb el títol:
El projecte editorial roulotte

Organitza Grau Universitari Escola Massana-UAB,
assignatura Metodologia de Projectes d’Art de 3r, en
relació a la proposta de classe “el múltiple i les
edicions en art”.