Mon Unité Mobile. Projecte per a l’Hospital de Perpinyà

Mon Unité Mobile. Tres dispositius mòbils per a l’Hospital de Perpinyà. Comanda pública dins el projecte “Art à l’Hôpital”.

Imatges del procés de construcció al taller de La Garlopa, Mataró