Des de l’interstici

03.11.11 – 23.12.11
Inauguració/Inauguración/Opening: 3.11.11, 20.00h
Centre Cívic Can Felipa
C.Pallars 277, 08005 Barcelona

Amb la participació de/Con la participación de/With the participation of:
Vartan Avakian, David Curto, Domènec, Hatem Imam, Francesc Vidal, Raed Yassin

Comissariat per/Comisariado por/Curated by: Maral Mikirditsian

Des de l’interstici és una selecció de projectes que ens proposen un apropament a la regió del Pròxim Orient; un territori que en el nostre imaginari, conscientment o inconscientment, està abocat a una lectura dirigida i fixada. L’exposició aplega tres artistes de Catalunya i tres artistes del Líban amb la intenció de mostrar i també contraposar les diverses mirades, percepcions i relacions que cadascú dels artistes ha establert amb aquesta regió.

Des de l’interstici es una selección de proyectos que nos proponen un acercamiento a la región del Próximo Oriente; un territorio que en nuestro imaginario, consciente o inconscientemente, está abocado a una lectura dirigida y fijada. La exposición agrupa tres artistas de Cataluña y tres artistas del Líbano con la intención de mostrar y también contraponer las diversas miradas, percepciones y relaciones que cada uno de los artistas ha establecido con esta región.

Des de l’interstici is a selection of projects that tackle a multitude of approaches to a space of conflict, in this case, the region of the Middle East; a space that consciously or unconsciously in our imaginary is bound to a somewhat directed and fixed reading. The exhibition joins three artists from Catalonia and three artists from Lebanon, with the intention to bring together and also put in contrast the various perceptions and relationships the artists have built with the region, manifested on different scales ranging from the most intimate to the very distant.