Voyage en Icairie. Domènec, Ingràvid, Figueres 11-10-12

Voyage en Icarie, Figueres 11-10-2012. Ingràvid

Viatge a Enlloc
Enlloc és, en la retòrica pròpia de la modernitat, l’espai de la utopia (del grec ??, “no” i topos, “indret”, literalment: “enlloc”). Sempre instal·lat enllà de l’horitzó, en un esdevenidor perpetu, irrealitzable. A meitat del segle XIX el filòsof francès Étienne Cabet va exposar les seves idees a Voyage en Icarie, una novel·la inspi rada en la Utopia de Thomas More, i que planteja una futura societat justa i igualitària on no hi ha ni propietat ni moneda.

El projecte icarià va tenir un gran ressò en els ambients obreristes de Catalunya; un dels més destacats seguidors fou el figuerenc Narcís Monturiol.

El 1848, seguint la crida de Cabet un grup d’expedicionaris, entre els quals n’hi havia alguns de catalans, partí cap a Texas per construir Icària; finalment l’efímera aventura resultà un tràgic fracàs.

La intervenció pretén restituir i “il·luminar” de forma poètica la memòria històrica d’uns fets i unes persones que en el s. XIX , en plena expansió del capitalisme salvatge, a més de lluitar per la millora de les condicions de vida, s’atreveixen a imaginar societats alternatives i intentar portar-ho a la pràctica.

A la Rambla de Figueres, a prop del monument a Narcís Monturiol, un rètol pirotècnic, text lluminós que il·lumina de manera efímera aquest intent utòpic: Voyage en Icarie.