Roulotte:11

Roulotte:11
Translocacions. Experiències temporals, pràctiques artistiques i contextos locals