Ciutat de Vacances

Ciutat de vacances 
Juan Aizpitarte, Angela Bonadies, Domènec, Idensitat, Left Hand Rotation, Angel Marcos, Neus Marroig Colom, Marc Morell, Ana A. Ochoa, Irene Pittatore, Marina Planas Antich i Arxiu Planas, Miguel Trillo.

Museo di Palazzo Grimani
Ramo Grimani, Castello 4858
30122 Venècia
10 /05 > 07 / 07 2017