Base sense base. La commemoració com a espai d’insurgència, Oriol Fontdevila

http://quadern.fundacioars.org/base-sense-base-la-commemoracio-com-a-espai-dinsurgencia/