El Motocarro en el rodatge del documental Pirelli

El motocarro tunejat pel documental de Pere Joan Ventura sobre la Pirelli. Manresa 27-12-2010

mes informació del projecte MOTOCARRO:

www.idensitat.net/domenec/