Para Bellum 12mm

48_Nakba de Domènec i Sàgar Malé (Mapasonor) a l’exposició Para Bellum 12mm