«L’estadi, el pavelló i el Palau» a L’Espill 58

La mirada de Domènec
Domènec, L’estadi, el pavelló i el Palau
Manuel Guerrero, Domènec, Mies van der Rohe, el Pavelló, les barraques

https://www.uv.es/lespill/actual.html