Ville-Usine

LE CAP – Centre d’arts plastiques de Saint-Fons (Lyon). 2017

4 fotografies.
Impressió de raig de tinta laminada sobre alumini.
Edició de 3.